Flídr medical
Domů/Služby

Služby

Projekce

Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci rozvodů medicinálních a technických plynů (od dokumentace pro stavební povolení po dokumentaci skutečného provedení).

Výroba zdravotnických prostředků

Jsme český výrobce a dodavatel zdravotnických prostředků a výrobků pro zdravotnictví a průmysl. Zajištění vysoké kvality výrobků je naším hlavním cílem při získávání a udržení spokojených zákazníků.

Montáž potrubních rozvodů a zdravotnických prostředků

Provádíme montáž kompletních potrubních rozvodů technických a medicinálních plynů, zdravotnických prostředků (vlastních i jiných výrobců), ukončovacích prvků, kompresorových a vakuových stanic pro zdravotnictví, farmacii, potravinářství a průmysl. Součástí dodávek potrubních rozvodů je připojení na veškeré zdravotnické prostředky, montáž a uvedení do provozu požadovaných zařízení, včetně veškerého příslušenství.

Revize

Prostřednictvím našich revizních techniků zajistíme pro rozvody technických a medicinálních plynů, zdravotnických prostředků a vyhrazených plynových zařízení plynové a elektrické revize a kontroly dle platné legislativy. Dále zpracováváme návody na obsluhu a provoz plynových zařízení, místní provozní řády, návrhy úprav zařízení dle platných norem a předpisů na vyhrazená plynová zařízení.

Servis

Provádíme záruční a pozáruční servis (odborná údržba = pravidelná bezpečnostně technická kontrola = PBTK a opravy) zdravotnických prostředků v souladu s pokyny výrobců, zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a dalších právních předpisů. Dále provádíme pravidelné kontroly potrubních rozvodů a součástí potrubních rozvodů dle platné legislativy.

Registrace na SÚKLu nás opravňuje provádět servis výrobků a zdravotnických prostředků výrobců Flídr medical s.r.o., Daniševský s.r.o., DeltaP a Pres Block S.p.a. Pro výrobky těchto výrobců zajišťujeme školení a instruktáž dle zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.